Bulgaristan’ı Tatil Amacıyla Ziyaret Eden Yabancıların Sayısı Nisan 2016’da Yıllık Bazda % 41,5 Artmıştır

Nisan 2016’da toplam 558,1 bin yabancı Bulgaristan’ı ziyaret etmiştir. Bir yıl öncesine göre % 11,1 oranında bir artış söz konusudur. Tatil amacıyla ülkeyi ziyaret edenlerin sayısı % 41,5, iş ziyaretinde bulunanların sayısı % 29,7 oranında artmış, diğer amaçlarla gelenlerin sayısı ise % 16,1 oranında azalmıştır. Nisan ayında Bulgaristan’a gelen toplam ziyaretçiler arasında AB’den gelenlerin payı % 55,7 olarak gerçekleşmiştir. Gelen AB vatandaş sayısında yıllık bazda % 13,8 oranında bir artış gözlenmiştir. Nisan 2016’da 466,3 bin Bulgar yurtdışına ziyarette bulunmuştur. Söz konusu rakam, yıllık bazda % 26,2’lik bir artışa tekabül etmektedir. Diğer amaçla yapılan ziyaretler (misafirlik, eğitim, kültürel ve spor etkinlik ziyareti) en büyük paya sahiptir: % 46. Tatil amacıyla ziyaretlerin payı % 29,4, iş ziyaretlerinin payı % 24,6 olarak gerçekleşmiştir.

Kaynak: Sofya Ticaret Müşavirliği

 
Bulgaristan Merkez Bankası TBI Bank EAD’nin Satışını Onaylamıştır

продажба на TBİBulgaristan Merkez Bankası (BNB), Lüksemburg’da muhkim 4Finance Hoding S.A.’nın TBI Bank EAD sermayesinin % 100’üne sahip olmasına ön onay vermiştir. Satın alma işlemi bahse konu Lüksemburg firmasının TBI Bank EAD’nin tek sahibi olan Hollanda merkezli TBIF Financial Services B.V. şirketinin tüm hisselerini satın alması vasıtasıyla gerçekleşecektir. BNB, iznin yeni sahibin bankayı geliştirmeye devam etmesi ve halihazırdaki iş modelini muhafaza etmesi şartıyla verildiğini beyan etmiştir.

Kaynak: Sofya Ticaret Müşavirliği

 
Bulgaristan’ın Gayri Safi Dış Borcu Mart 2016 Sonunda 34,8 Milyar EURO Olarak Gerçekleşmiştir

БВПMart 2016 sonu itibariyle Bulgaristan’ın gayri safi dış borcu 34 792,9 milyon EURO (GSYiH’nın % 75,1’i kadar) olarak gerçekleşmiştir. 2015 sonu ile karşılaştırıldığında 701,9 milyon EURO’luk bir artış göze çarpmaktadır. Mart 2015’e göre ise 4 624,2 milyon EURO’luk bir düşüş meydana gelmiştir. Mart sonunda uzun vadeli borç 27 261,5 milyon EURO (toplam borcun % 76,9’u, GSYiH’nın % 59,3’ü kadar), kısa vadeli borç 7 531,3 milyon EURO (toplam borcun % 21,6’sı, GSYiH’nın % 16,3’ü kadar) olmuştur. Uzun vadeli borçta 2015 sonuna göre 1 053,1 milyon EURO’luk artış, bir yıl öncesine göre ise 3 503,3 milyon EURO’luk düşüş meydana gelmiştir. Kısa vadeli borçta önceki yılın sonuna göre 351,2 milyon EURO’luk bir azalma meydana gelmiş, yıllık bazda ise düşüş daha da büyük olmuştur: 1 120,9 milyon EURO. Devlet idaresi sektörünün dış borcu Mart 2016 sonu itibariyle 6 728,1 milyon EURO, bankaların dış borcu 3 854,4 milyon EURO, diğer sektörlerin dış borcu 11 424 milyon EURO olarak gerçekleşmiştir. Mart sonunda firmalar arası borçlanma 12 786,3 milyon EURO olmuştur. Net dış borç 5 302,8 milyon EURO’dur.

Kaynak: Sofya Ticaret Müşavirliği

 
Bulgaristan'ın Veliko Tırnovo Şehrinde 110 Milyon EUR Değerinde Yatırım Yapılacak

нов завод за 110 милиона

Bulgaristan'ın Veliko Tırnovo şehrinde 110 milyon EUR değerinde yeni fabrika kurulacaktır. Fabrikanın sahipleri dünyanın en büyük ahşap esaslı levha üreticisi Avusturyalı Kronoşpan şirketidir. Yeni fabrikanın kuruluşunda 400 kişi çalışacak olup, fabrika faaliyete geçtiğinde 100 kişiye istihdam sağlayacaktır. Fabrikanın Aralık 2017'de hazır olması beklenmektedir. Yatırıma Bulgaristan'ın ilk V (Bulgar karakteriyle "B") sınıfı yatırım sertifikası verilecektir. Bu tür sertifikalar belediye düzeyinde verilmektedir ve yatırımın belediye için önemli olduğunu göstermektedir. Kurulacak fabrika dünyanın en modern filtreleme sistemine sahip olacaktır.

Kaynak: Filibe Ticaret Ataşeliği

 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sayfa 6 / 188