Bulgaristan’a yatırım yapmanın avantajları

İstikrarlı siyasi ortam:

 • NATO üyesi
 • AB üyesi

Makroekonomik ve mali istikrar:

 • GSYH’nin reel büyüme oranı - 6,0% (2008)
 • Yıllık enflasyon değişim oranı - 7,8% (2008)
 • İşsizlik oranı - 6,3% (2008)
 • Döviz riski mevcut değil, sabit BGN – EURO döviz kuru
 • Son 5 yıl için bütçe fazlası (2008 yılı için 3,0% )
 • Büyük kredi derecelendirme ajansları tarafından yatırım kredi notu
 • AB içerisinde vergilendirme konusunda en uygun:
 • 10% kurumlar vergisi; işsizlik oranının  yüksek olduğu bölgelerde 0%
 • 10% gelir vergisi
 • En az 50 kişiye istihdam sağlayan, 5 milyon Avro üzerindeki projeler çerçevesinde ithal edilen teçhizat için 2 yıllık KDV muafiyeti
 • Bilgisayarlar ve yeni üretim tesisat için 2 yıllık amortizasyon süresi
 • Araştırma – geliştirme faaliyetlerine ilişkin giderlerin mahsup edilmesi imkanı
 • 5% kar ve tasfiye paylar vergisi (AB kaynaklı şirketler için 0%)

Avrupa ve Asya arasında köprü görevini gören stratejik coğrafi konum

İş gücü:

 • Yüksek kalifiye ve çok dilli elemanlar
 • Avrupa’daki en yüksek rekabet edilebilirlikte maaş seviyeleri
 • Avrupa’da 45,000 Bulgar üniversite öğrencisi

Avrupa’daki en düşük işletme giderleri

Nispeten düşük toprak ve gayrimenkul fiyatları

Sermayenin serbest dolaşımı

İstihdam Ajansı aracılı ile gençlerin ve eşitsizlik konumunda olanların istihdam edilmesi halinde, 1 yıllık süreye kadar asgari maaşların ve sosyal ve sağlık sigortaların karşılanması imkanı

Öncelikli yatırım projelerine hükümetin mali desteği

Harika iklim, doğa, yemek ve misafirperverlik

Yatırımları Teşvik Kanunu Uyarınca Teşvikler

1. Bilgilendirme hizmetleri ve süresi kısaltılmış idari işlemler

2. Bireysel idari hizmet sunmak

3. İhale olmaksızın gayri menkuller üzerinde mülkiyet hakları ve ayni haklar edinebilme imkanı – devlet özel mülkiyeti veya belediye özel mülkiyeti

4. Yatırım projesinin ihtiyaçları doğrultusunda kişilerin mesleki eğitimine mali destek

5. Yatırım projesinin sınırlarına yakın yerlerde mevcut altyapıyı geliştirme

6. Aşağıdaki kıstaslardan birinin veya birkaçının yerine getirilmesi halinde öncelikli yatırım projelerine destek sağlanacaktır:

 • Yatırım tutarının A sınıfını belgelemek için gereken minimum tutarın en az üç katı kadar olması
 • Refah düzeyi düşük olan bölgelerde ve yüksek teknolojik alanlarda istihdam sağlanması
 • Projede, sanayi bölgeler ve teknik park tesislerinin öngörülmesi