Misyon

Türk Bulgar Ticaret ve Sanayi Odası /TBTSO/ Bulgaristan ile Türkiye arasındaki ticari ve iktisadi ilişkilerin gelişmesini desteklemek amacı ile, 2004 yılında kurulan, gönüllülük ilkesine dayanan, bağımsız, ticari sivil toplum örgütüdür. Oda’nın misyonu birkaç temel amaç çerçevesinde ifade bulmaktadır:

 • Bulgaristan ile Türkiye arasında yeni iş olanakları yaratmak;
 • İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişimi önündeki mevcut engel ve zorlukların aşılması için destek sağlamak;
 • Her iki ülkede mevcut olan işletme ve kuruluşlar arasındaki işletmeler arası ve kurumlar arası ilişkilerin tesis edilmesine ve gelişmesine destek sağlamak;
 • Üyelerinin tanınmasını sağlayacak iş forumları ve muhtelif konulu etkinlikler düzenlemek;
 • Üyelerinin, kendileri ve diğer kuruluşlar ve üyeleri arasında iş ilişkilerinin tesis edilmesi için imkan sağlamak;
 • Üyelerine yeni imkanlar yaratmak amacı ile yurt içi ve yurt dışı benzer kuruluşlarla devamlı ilişkiler tesis etmek;
 • Ticaret ve danışmanlık hizmetleri sunarak üyelerine destek sağlamak;
 • Çeşitli yayınlar ve etkinlikler aracılı ile üyelerini bilgilendirmek;
 • Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ticaret hacminin arttırılmasına katkı sağlamak;
 • Bölgesel iktisadi ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir yer edinmek;
 • Üyelerinin karşılıklı fayda edinmelerini sağlamak amacı ile aralarındaki işbirliğini geliştirmek ve bir ağ yapılanması kurmak;
 • Muhtelif Avrupa fonları ve programları çerçevesinde uluslararası iktisadi işbirliği imkanlarının genişletilmesine destek sağlamak;
 • Etkin çözümler sunarak ortaya çıkan sorunların giderilmesini sağlamak;
 • Üçüncü ülkelerde ortak projelerin gerçekleştirilmesi amacı ile karma kuruluşların tesisini teşvik etmek;

Oda aşağıda belirtilen eylemleri ifa ederek üyelerinin çıkarlarını savunur :

 • İkili ticari - ekonomik ilişkilerin ve iktisadi faaliyetlerin geliştirilmesine dair imkanlar hakkında bilgiler sunar;
 • İkili iktisadi ilişkiler yararına kamuoyu ile etkin temaslarda bulunur;
 • Üyelerini Bulgaristan ve Türkiye’deki devlet ve kamu kuruluşları nezdinde temsil eder;
 • Bulgaristan’daki rekabet koşullarını araştırır ve sektör bazında analizler yapar;
 • Türkiye’de mevcut ticaret ve sanayi odalari ile işbirliğinde bulunur, Bulgaristan ve Türkiye’deki güncel ticari mevzuat hakkında bilgi sunar;
 • İki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirir;
 • Fuar, konferans, seminer, bilgi alış-verişi toplantıları ve ikili görüşmelerin düzenlenmesinde rol alır;
 • İnsan kaynakları alanında hizmetler sunar;